Toyota Echo engine oil capacity (USA)

Ads

Model: Toyota Echo, XP10 (2000 – 2005) (USA)

 Toyota EchoEngineCapacity/FilterOil Change Intervals
Echo 1.5 16V VVT-i (2000 – 2005)1NZ-FE3.7 l 3.91 US Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 US Quartsn/a

engine oil capacities