Recommended engine oil for Honda Integra

Model: Honda Integra (1986 – 2002)

Engine codeEngine Oil CapacityRecommended oil viscosity
Integra Type R DC2 (1997 – 2002)B18C64.0 l0W-40
5W-40
10W-40
Integra 1.6i-16V (1987 – 1989)ZC4.0 l5W-30
10W-40
15W-40
Integra 1.5 (1986 – 1989)EW3.5 l5W-30
10W-40
15W-40
Integra 1.5i (1987 – 1989)EW3.5 l5W-30
10W-40
15W-40

engine oil capacities