Recommended engine oil for Honda Shuttle

Model: Honda Shuttle (1994 – 2001)

1999 Honda ShuttleEngine codeEngine Oil CapacityRecommended oil viscosity
Civic Shuttle 1.5 4WD (1987 – 1991)EW3.5 l5W-30
5W-40
10W-40
Civic Shuttle 1.5i (1989 – 1991)3.5 l0W-40
10W-40
15W-40
Civic Shuttle 1.6i (1989 – 1991)3.5 l0W-40
10W-40
15W-40
Shuttle 2.2i (1994 – 1998)F22B3.8 l5W-30
10W-40
Shuttle 2.3i (1998 – 2001)F23A4.3 l5W-30
10W-40
Civic Shuttle 1.4 (1989 – 1991)3.5 l0W-40
5W-30
5W-40
Civic Shuttle 1.5 (1984 – 1985)EW3.5 l5W-30
10W-40
15W-40
Civic Shuttle 1.5 (1985 – 1987)EW3.5 l5W-30
10W-40
15W-40
Civic Shuttle 1.5 (1987 – 1989)EW3.5 l5W-30
10W-40
15W-40
Civic Shuttle 1.5 (1989 – 1991)3.5 l5W-30
10W-40
15W-40
Civic Shuttle 1.5 4WD (1985 – 1987)EW3.5 l5W-30
5W-40
10W-40

engine oil capacities